تبلیغات

 

بسم الله الرحمن الرحیم

لطفا تجربیات حود را در زمینه های حلقه داری ، شیوه های تربیتی ، روش های جذب ، تثبیت و رشد را به جهت انتشار در نشریات صالحین به آدرس زیر ایمیل نمایید.

ضمنا به نوشته های برتر ، جوایزی اهدا می گردد.

m.rouzbeh@cra.ir